תפזורת הדברים שמברכים עליהם "שהכל"  א'

 

 

 

 

ת

ח

ג

ב

ש

י

ש

ר

ס

נ

ב

ש

נ

ל

ג

ד

א

ש

ד

ל

א

מ

נ

א

ש

נ

ש

י

ד

ב

א

ג

נ

ש

ש

י

ש

ב

נ

ב

א

י

ר

ג

ב

נ

נ

י

א

ש

ה

י

מ

ש

א

ה

ש

ה

נ

א

כ

ש

נ

מ

ג

ד

א

ב

ת

י

ש

ר

ש

י

ש

ה

ת

ג

ש

ש

א

ב

ת

ג

ו

נ

ח

ר

י

מ

א

ד

ש

ה

נ

ת

א

ש

ש

ד

נ

ה

ר

ו

נ

י

ג

ו

א

א

ש

ה

ש

א

ת

ש

ב

א

צ

ז

פ

מ

נ

ס

ש

מ

ג

ד

נ

א

י

ת

ש

ל

א

ה

ג

ת

א

י

נ

ח

ג

נ

א

כ

ת

ט

י

ד

ח

ש

נ

צ

נ

מ

ד

ה

ש

ו

נ

מ

א

ח

ק

ש

ג

ד

נ

י

י

י

ש

ר

ש

מ

א

ה

נ

י

ס

ש

ר

א

נ

א

ב

מ

י

י

נ

י

א

י

ש

נ

י

ס

מ

י

ת

ה

נ

ג

ש

ב

ש

ל

א

נ

ש

ה

ו

ס

נ

נ

א

צ

י

מ

א

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

כמהין

חלב

בירה

לבן(לבניה)

חלבה

בשר

לימונדה

חמאה

במבה

מים (לצמאו)

מי תה

גבינה צהובה

מי סודה

טחינה

דבש

מיץ אננס

יין תפוחים

דגים

מיץ גזר

כבד

ויסקי