תפזורת המילים הפותחות ב-א"ב במזמור אשת חיל שנאמר בליל שבת

 

 

 

 

ת

ת

ד

ג

א

ת

נ

י

ש

א

נ

ת

נ

ש

ד

ג

א

ש

נ

א

ר

י

ת

ד

א

ב

ס

ש

ג

א

ר

ש

ס

נ

ת

ש

נ

ו

ע

ד

ה

ת

א

ט

ש

נ

ש

א

ה

ש

ד

ת

ש

נ

ד

נ

ת

א

ת

ו

ד

ח

ה

א

י

ד

ג

א

ש

ת

ו

ת

י

א

ש

נ

ש

ב

נ

ת

ד

ש

ה

ח

נ

א

נ

א

ה

ש

א

ה

נ

י

ש

ר

י

נ

מ

ג

א

ש

י

ש

ר

ש

א

א

נ

פ

ת

ד

ת

א

מ

ר

נ

מ

ש

ו

א

ש

מ

א

ש

ס

נ

כ

א

ס

ז

ה

ש

י

נ

צ

ש

ה

ס

נ

ק

נ

ת

פ

א

ה

א

ש

נ

ד

ש

ו

א

י

ש

ת

ד

א

ת

ש

י

נ

מ

ת

א

ב

ש

פ

ק

א

ד

ת

נ

ל

ס

ש

ו

ה

נ

ע

ש

ר

ש

י

מ

א

ש

א

ר

י

ד

מ

א

ש

ז

ש

ט

מ

ד

ה

ו

ג

ל

ת

ס

נ

ש

נ

א

ג

ש

ע

ס

נ

ש

ק

ר

נ

ש

א

ד

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

פיה

טעמה

אשת

צופיה

ידיה

בטח

קמו

כפה

גמלתהו

רבות

לא

דרשה

שקר

מרבדים

היתה

תנו

נודע

ותקם

 

סדין

זממה

 

עז

חגרה