תפזורת הפטרות - א'

 

 

 

ו

י

צ

א

ל

כ

ל

כ

י

ת

ש

א

ב

ב

ש

ל

ח

י

ע

מ

ש

ל

ה

ק

י

ו

ר

ת

י

א

ר

א

ו

א

ר

ס

ט

נ

כ

ת

ל

ע

ה

ב

ח

ו

ק

ו

ת

י

ר

א

מ

ו

צ

ב

מ

ד

ב

ר

ה

ב

ס

ח

נ

פ

ש

ק

מ

ש

ת

ב

ת

נ

ש

ג

א

א

צ

ת

י

כ

פ

ב

י

ו

פ

כ

י

ת

ב

א

י

ש

ר

ש

ס

נ

ג

ק

ש

ו

ר

ט

ב

מ

ו

ז

א

ת

ה

ב

ר

כ

ה

ש

ו

ג

ב

א

י

ק

ו

י

ל

כ

ו

נ

י

ז

א

ה

ל

ד

י

ר

ה

מ

ע

ח

ר

ק

ל

ב

ה

ר

ש

י

י

ח

י

ו

א

ו

צ

נ

נ

ח

ת

א

ו

י

ש

ל

ח

ק

ת

ו

מ

ש

צ

ק

מ

י

ר

ב

ד

מ

י

ט

פ

ו

ש

מ

י

נ

י

ת

ו

ל

ד

ו

ת

ח

נ

מ

צ

ו

ר

ע

י

ר

ז

ת

ק

ד

ו

ש

י

מ

ה

מ

ו

ר

ת

ו

מ

י

ר

ח

א

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

(הפטרת) עקב

(הפטרת) שלח

(הפטרת) מצורע

(הפטרת) תרומה

(הפטרת) מקץ

(הפטרת) בראשית

(הפטרת) ראה

(הפטרת) קרח

(הפטרת) אחרי מות

(הפטרת) תצוה

(הפטרת) ויגש

(הפטרת) נח

(הפטרת) שופטים

(הפטרת) חקת

(הפטרת) קדושים

(הפטרת) כי תשא

(הפטרת) ויחי

(הפטרת) לך לך

(הפטרת) כי תצא

(הפטרת) בלק

(הפטרת) אמור

(הפטרת) ויקהל

(הפטרת) שמות

(הפטרת) וירא

(הפטרת) כי תבא

(הפטרת) פנחס

(הפטרת) בהר

(הפטרת) פקודי

(הפטרת) וארא

(הפטרת) חיי שרה

(הפטרת) נצבים

(הפטרת) מטות

(הפטרת) בחוקותי

(הפטרת) ויקרא

(הפטרת) בא

(הפטרת) תולדות

(הפטרת) וילך

(הפטרת) מסעי

(הפטרת) במדבר

(הפטרת) צו

(הפטרת) בשלח

(הפטרת) ויצא

(הפטרת) האזינו

(הפטרת) דברים

(הפטרת) נשא

(הפטרת) שמיני

(הפטרת) יתרו

(הפטרת) וישלח

(הפטרת) וזאת הברכה

(הפטרת) ואתחנן

(הפטרת) בהעלתך

(הפטרת) תזריע

(הפטרת) משפטים

(הפטרת) וישב