תפזורת מקצה מחמת גופו א'

 

 

מ

י

י

נ

ו

ר

ט

ק

ל

א

מ

י

ק

ח

ש

מ

א

מ

ט

ב

ק

ע

ש

ו

נ

ס

נ

ב

א

ת

ד

ט

ג

ה

כ

ת

ת

ד

ג

ס

נ

י

ש

ר

ג

נ

א

ת

ר

ש

ז

ש

י

ו

ס

נ

י

ש

ר

י

א

ד

א

י

י

י

מ

ו

י

צ

ב

ת

א

ת

ש

ל

ת

נ

א

ג

א

מ

כ

י

ז

ר

י

ר

ד

ו

מ

ט

ס

נ

ת

ת

ד

ב

ש

ס

י

מ

א

צ

ע

ע

ד

נ

א

נ

ו

ש

י

נ

א

ל

פ

ח

ה

ד

י

ב

ל

ד

ת

ג

ל

ת

ד

ו

מ

ש

א

ו

י

ק

י

ט

י

ט

נ

א

ק

ש

י

ת

נ

י

י

ר

א

ל

י

מ

ו

ו

י

ש

מ

ש

י

פ

ג

ד

צ

פ

ת

ג

ע

ת

ת

ח

ב

ג

ד

ש

י

ש

ב

ו

ש

ע

ט

נ

ז

ב

ר

ד

מ

י

י

ד

י

ה

ת

נ

ג

ה

ל

ה

ח

ש

מ

נ

ת

מ

ר

ו

ק

י

מ

ה

ע

ש

ו

י

י

מ

כ

מ

ש

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

בגד שיש בו שעטנז

חוטי ציצית

אבנים

משחקים אלקטרוניים

לולב

מקלות

חוט דנטלי

ערבות

עצים

תמרוקים העשויים כמש' (כמשחה)

מכשיר אדים

מטבעות

משחה להגנת הידיים

טבק עשון

עפר

שפתון

שטרי כסף

בעלי חיים

 

מדליות

נרתיק המזוזה