תפזורת מקצה מחמת גופו ב'

 

 

 

 

ה

ר

י

פ

ת

ט

ו

ח

ל

ש

ל

י

ל

ס

ה

ש

א

ס

א

ב

ק

ת

כ

ב

י

ס

ה

נ

מ

א

ב

ד

ג

מ

י

ט

ת

ש

ט

א

נ

ד

ר

ש

י

ר

ש

ו

ל

ה

ש

ב

ל

ת

פ

א

י

ש

י

ש

ר

נ

כ

י

נ

פ

ס

ח

כ

א

נ

א

ז

י

ס

נ

י

י

א

כ

מ

מ

ר

י

ת

נ

ו

ו

נ

א

י

ש

ר

א

נ

ת

כ

ט

ו

מ

ב

נ

י

ט

ב

ר

ש

י

ש

ר

ס

נ

ג

ב

ה

צ

צ

כ

ע

ב

ר

ס

ש

י

ר

ג

ת

נ

ש

נ

י

ר

ק

ת

נ

ל

ל

י

ת

ו

ת

ד

נ

ד

י

ר

ת

ס

א

א

ל

ל

י

מ

י

ח

ד

ל

י

א

י

ל

נ

ת

ה

ו

א

י

י

י

ש

נ

ש

ג

ת

ר

ש

א

ט

ת

ג

ש

י

א

ב

מ

מ

ש

ח

מ

ו

צ

ל

ל

ו

פ

י

ט

י

ר

מ

ח

ע

א

צ

ר

ת

פ

י

ט

ש

ל

נ

ו

י

ק

נ

י

ר

מ

ח

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

 

משחת נעליים

נפטלין

סבון מוצק

אבקת כביסה

חבילת צמר פלדה

נייר טואלט

מרכך כביסה

נפט

משחת סבון

מלבין כביסה

בנזין

מטהר אויר (מוצק)

עמילן כביסה

סולר

חמרי טיפול לצומח

חמרי נקיון לשטיפת רצ' (רצפות)

טינר

סליל של חוט תפירה