תפזורת מקצה מחמת חסרון כיס א'

 

ת

ד

ט

ל

פ

ו

נ

נ

ח

ל

ש

ת

ר

ו

נ

מ

א

מ

ו

ה

נ

ח

פ

צ

י

נ

ו

י

ת

ש

ת

ח

מ

ד

י

ד

ל

ר

ל

ה

ד

ס

י

מ

ס

נ

ק

מ

ו

כ

ה

י

מ

י

ו

מ

ל

נ

ב

ר

ש

ת

א

ב

ו

ל

ו

ט

ל

י

מ

ת

ש

ד

ה

ג

צ

מ

מ

ת

א

נ

י

נ

י

מ

מ

ל

ש

ח

ב

מ

ו

ה

צ

ח

ו

ב

ת

ג

ת

ח

ש

ח

ש

ל

ת

ה

ש

ר

ג

נ

ש

ט

א

ק

ת

כ

ש

ח

ש

נ

ש

ו

ר

נ

ת

מ

מ

ב

ו

ו

י

נ

ת

ל

מ

מ

י

ע

ר

נ

ר

א

ל

ו

ק

מ

ש

ר

ו

י

ש

י

ל

כ

ו

ו

מ

נ

ו

ר

ת

נ

פ

ט

ת

כ

ב

נ

ל

י

ס

ה

נ

ה

ר

י

פ

ת

ת

נ

ו

כ

מ

ה

י

כ

ו

א

י

ר

ט

ס

ת

כ

ר

ע

מ

מ

ק

ר

ר

כ

כ

ו

ס

י

ו

ת

ש

ל

ש

מ

נ

ה

ח

ד

ק

מ

ס

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

מכונת תפירה

רשמקול

נורות חשמל

חפצי נוי

שואב אבק

מקרר

מנורת שלחן

תמונת קיר

מכונת גילוח

דוד מים חשמלי

מנורת נפט

כלים חשמליים

מכונת כתיבה

מערכת סטריאו

נברשת

פמוטות

מקדחה

טלפון

אתרוג

כוסיות של שמן

 

מגהץ

הדסים

נרות של שעוה

 

מצנם

סכין של מילה

נר הבדלה

 

מחשב

סכין של שחיטה

נר נשמה