תפזורת מקצה מחמת חסרון כיס ב'

 

ת

ת

ע

ו

ד

ת

ל

י

ד

ה

מ

י

ט

ק

ס

י

ד

ת

ע

י

ש

ר

ג

ר

י

ו

א

ת

ר

ג

א

ש

כ

נ

פ

ו

ק

ס

ו

ר

ק

מ

ז

ק

ל

ר

י

נ

ט

י

י

מ

ד

ס

נ

כ

א

ק

נ

מ

צ

ל

מ

ה

ב

ד

ר

א

י

ת

ה

ג

נ

ר

י

ש

י

ש

א

א

נ

ת

י

י

ו

ב

ז

י

נ

ו

מ

י

א

ק

ת

ג

ש

א

כ

ס

מ

ש

ת

ה

ו

ג

ר

ה

ש

ק

ס

י

א

נ

ת

מ

ק

ש

נ

כ

ו

ל

נ

פ

מ

ל

א

ר

ה

ר

ש

ס

נ

י

ל

ת

מ

ת

ג

ט

י

ט

א

ו

ר

ש

י

ר

א

ל

מ

ג

ד

ר

ד

ע

ק

ו

י

ש

ר

ב

י

ר

ש

ת

ג

פ

ז

ו

י

מ

י

ת

ר

ב

ח

מ

י

ת

ש

ד

ר

כ

ו

נ

ע

י

ש

ט

ר

י

ח

ו

ב

ר

י

ק

נ

ו

ע

ש

ג

ת

נ

ו

פ

ל

ט

ו

ל

מ

ש

ח

ת

ו

נ

ו

ב

ש

ח

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

שטרי חוב

קלרינט

קלטות

שיקים

מקרוסקופ

דיסקים

חשבונות חשמל וטלפון

מחברת

דיסקטים

דרכון

נייר מכתבים

שעון קיר

תעודת זהות

אגרת אויר

כירים של גז

תעודת נשואין

בול

מקרוגל

תעודת לידה

גלויה

מיקסר

מאזנים

מעטפה

מצלמה

פלס

מכתב

כנור