תפזורת - עצי פרי

 

 

 

 

ר

ש

א

מ

א

י

ש

ר

א

נ

ת

ח

נ

ת

ג

ד

א

ת

מ

י

ד

א

ר

י

ת

ד

ת

ג

א

ו

נ

ש

ס

נ

ת

ג

ת

ד

י

ת

י

ש

ר

ע

ש

ד

א

פ

ו

ש

ג

ש

ס

נ

מ

ת

י

ש

א

צ

ד

י

ש

א

מ

ת

מ

נ

י

ש

ר

י

א

ז

ת

ה

ג

א

ת

ג

י

נ

ש

כ

ר

ת

ג

נ

מ

א

א

ד

ש

ר

ד

ג

ג

פ

נ

א

נ

א

א

מ

א

ק

ג

ר

י

ת

ד

א

נ

ת

א

ש

נ

ג

א

נ

מ

א

ש

י

א

ס

נ

ש

א

מ

א

נ

ת

י

ש

ד

ד

ג

ש

ת

ג

ש

ק

ד

ש

י

ד

מ

א

נ

ת

ת

ג

ג

ו

ל

ו

ז

ז

י

ת

ש

א

ש

נ

ס

ש

א

ס

נ

נ

י

ת

ד

ו

ג

א

נ

א

צ

ס

ש

ת

נ

ש

י

א

א

מ

א

ג

ש

ש

ד

ת

ע

נ

מ

א

ה

ש

א

נ

ש

ג

ש

א

י

ס

נ

ר

ש

א

ש

ת

ג

ס

נ

י

ת

ד

 

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

 

שקד (ירמיהו א יא)

אגוז (שיר השירים ו יא)

שקמים (שקמה) (ישעיהו ט ט)

גפן (מלכים ב ד לט)

תאנה (חבקוק ג יז)

ולוז (לוז) (בראשית  ל לז)

תמר (יואל א יב)

זית (נחמיה ח טו)

עץ הדר (ויקרא כג מ)

כתפוח (תפוח) (שיר השירים ב ג)

עץ שמן (נחמיה ח טו)

רמון (יואל א יב)