תפזורת תפלות ובית הכנסת - ב'

 

ת

ו

מ

ש

כ

ו

ר

ב

ו

א

ו

ה

כ

ו

ר

ב

א

ה

נ

ו

ב

נ

פ

ת

ג

מ

י

פ

כ

ת

א

י

ש

נ

ל

נ

ד

ר

ה

ר

ו

ת

ל

ה

י

ל

ע

ה

ר

ש

י

י

י

י

כ

פ

ש

ד

ה

ר

צ

ק

ה

ל

פ

ת

ק

מ

ל

ב

מ

ו

ט

ת

י

ש

ר

נ

א

כ

ק

ד

ג

ד

ו

ג

ה

ד

א

ר

ה

ש

ו

ד

ק

ר

ד

ס

צ

מ

י

ל

ו

ת

ר

ש

ה

ש

י

ש

א

ב

ו

נ

נ

ש

ו

ש

ש

ה

ל

ב

נ

א

ב

ד

ת

ש

ש

א

מ

ש

ה

ת

ד

ת

ה

פ

נ

ס

נ

ו

ק

י

ה

ש

א

מ

א

ת

י

ר

ת

ב

ת

נ

ג

ט

ע

מ

י

ה

מ

ק

ר

א

ר

ש

ב

ל

ג

ש

א

נ

ת

ש

ג

י

ש

ר

י

נ

א

ז

י

נ

פ

ה

י

ש

ר

א

ס

נ

י

ש

ר

י

ש

י

ח

ד

נ

ת

מ

פ

ט

י

ר

ש

נ

י

ו

ח

מ

י

ש

י

ק

ג

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

הגבהה וגלילה

קדיש יתום

ברכו

סדר קדושה

קדיש דרבנן

חזרת הש"ץ

שני וחמישי

פרשת השבוע

קדושה

תפלת הביננו

טעמי המקרא

מודים דרבנן

תפלה קצרה

עליה לתורה

נשיאת כפים

תפלת תשלומין

מפטיר

אמן

 

הפטרה

ברוך הוא וברוך שמו

 

מי שברך

קדיש