תפזורת כלים שמלאכתם לאסור - א'

 

 

 

 

 

ד

ת

מ

ע

ר

ו

כ

נ

י

ז

י

ל

כ

ו

ק

ש

נ

ק

י

ק

ד

ר

ה

י

ל

מ

ש

ח

ק

ס

פ

מ

ה

י

ו

ל

ש

ר

ת

ד

י

ש

ר

י

ש

א

נ

ט

ס

י

ל

פ

מ

ה

ו

ת

ג

ט

ע

א

נ

ת

ו

ג

י

נ

פ

י

ס

ש

ס

ר

ד

ת

ג

נ

ש

א

ר

י

ר

ש

נ

א

פ

ת

ח

י

פ

א

נ

ת

ו

ג

פ

ש

נ

א

ה

ת

ר

ת

ג

ה

ב

ג

ר

א

ב

ש

ע

נ

י

ל

י

פ

ת

ו

ה

פ

כ

כ

מ

ד

י

ח

כ

ל

י

מ

פ

ה

ס

נ

נ

ק

ר

י

ת

נ

ת

ש

מ

א

נ

ת

א

ר

י

ש

ר

ת

י

ו

מ

נ

נ

ת

ג

א

ש

ה

י

פ

א

ת

י

נ

ב

ת

ר

ש

ו

ש

ר

ג

ה

י

ל

א

צ

ב

ת

א

נ

א

ר

י

כ

כ

ב

א

פ

נ

כ

מ

י

ש

ר

א

נ

ת

ג

נ

מ

ש

מ

י

נ

י

כ

ס

ת

ז

ח

ש

ה

ל

נ

ב

א

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

תבנית אפיה

מדיח כלים

תפילין

עט

מערוך

גפרור

נרתיק התפילין

עפרון

מסננת

קופסת גפרורים

מפסק חשמלי

מספרים

נפה

מאפרה

תנור אפיה

קדרה (סיר בישול)

 

נשק וכלי זין

מכונת כביסה

פטיש

 

אבן להשחזת סכינים

מכונת יבוש

מברג

 

כלי אפיה

שמיכה חשמלית

צבת