תפזורת כלים שמלאכתם לאסור ב'

 

 

 

 

י

ר

ש

ס

נ

ק

ת

י

נ

ד

י

ה

ט

ח

ס

מ

א

מ

ק

ל

פ

י

ר

ק

ו

ת

ש

א

נ

א

ה

פ

ב

מ

ד

ג

מ

ד

א

ש

ר

א

ט

ס

י

כ

ה

צ

ר

ר

י

ח

א

ב

ה

צ

ג

ס

ח

פ

י

נ

ש

ד

ח

ט

ש

י

מ

ש

ר

ס

ב

י

מ

ו

א

נ

ת

א

י

ר

ל

ת

נ

ד

ד

ש

י

ע

ה

ג

נ

ס

ש

ש

נ

ד

ת

פ

נ

י

י

ל

ת

ב

ו

ו

י

ש

ר

ל

י

מ

מ

י

ו

ע

ש

ג

מ

ש

כ

נ

צ

ה

ת

ה

ש

ג

א

ט

ל

נ

ל

ת

י

י

י

י

ד

י

ש

פ

ג

נ

א

ר

ר

ט

י

י

ש

ט

ר

ע

ב

ר

ש

ר

ת

ט

ש

נ

א

ס

מ

מ

י

ר

ל

פ

ר

ט

א

ג

ה

ל

י

ל

צ

ת

פ

ק

ש

מ

ב

י

ס

מ

א

מ

א

נ

ת

ו

ר

י

י

נ

ב

ק

נ

מ

ש

מ

ק

צ

צ

צ

פ

ר

נ

י

מ

ד

צ

ח

ל

ד

מ

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

מברשת נעליים

מקצץ צפרנים

מד-חם דיגיטלי

מקלף ירקות

אטבי כביסה

קרש גיהוץ

מד לחץ דם

מסחטה ידנית

משקפת צלילה

מגנט

מגרפה

מברשת שיניים

מטריה

סרגל

מספרים לדשא

מסרק

 

סרט מדידה

מחט

מברשת שיער

 

מנקב ניירות

סיכה

ספוג

 

ספר טלפונים

אצבעון

מטלית רחצה