תפזורת כלים שמלאכתם לאסור ג'

 

 

 

 

י

ש

ס

נ

מ

ת

ש

מ

י

צ

ע

נ

מ

ג

י

ש

א

ס

ת

א

ש

ג

א

י

ר

ש

ג

א

כ

ס

נ

י

ש

ר

י

נ

ק

ת

ש

מ

פ

ל

ט

ה

ח

ש

מ

ל

י

ת

ס

כ

ל

ש

ג

ל

י

ו

ת

ג

ו

א

ק

נ

ד

ה

י

א

ב

ת

א

מ

ג

ח

ת

ד

ל

ד

צ

ת

ש

נ

ג

נ

ג

ש

נ

ח

ת

כ

ש

ד

א

נ

פ

י

ש

ר

ר

ו

ו

ת

ח

י

א

ת

ש

י

א

ש

ת

ג

א

א

י

ש

ח

כ

א

מ

ש

י

א

ת

ש

ת

י

א

ר

ג

ו

ש

מ

מ

מ

ג

ש

ב

נ

ר

י

מ

ד

ת

נ

א

ת

פ

ר

ח

ש

ח

ת

ה

ס

ט

א

ח

ג

ת

ק

י

ש

א

נ

י

ב

ו

ת

א

י

ק

ת

ד

א

נ

ת

ר

ש

י

ס

י

ש

ת

פ

פ

ד

מ

ש

ד

ס

נ

י

ש

ר

ג

נ

ש

מ

מ

ג

ר

מ

ת

ד

פ

י

נ

צ

ט

ה

ל

פ

ת

ד

ת

א

מ

ע

ד

ר

 

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

 

משקל

מחשב כיס

אופנים

פנס

מיחם למים

חותמת

סיגריות

מכחול

ארנק

פינצטה

מעדר

לוח כתיבה

פלטה חשמלית

מפתח מכונית

מחבת

נעצים

מקטרת

מחדד

שופר

מקצפת יד

מחוגה