ה

נ

י

ר

ד

נ

מ

ר

צ

י

פ

נ

ש

ק

ד

י

מ

ח

ר

ו

ב

י

מ

א

מ

מ

י

נ

ב

ד

ב

ו

ד

א

ש

מ

י

ת

י

ז

ג

ו

ו

י

ש

ק

ס

ר

פ

א

ג

ב

ש

ל

פ

ש

ת

א

נ

ה

ת

מ

ר

י

מ

י

ה

ו

ד

מ

י

ו

ק

ל

מ

נ

ט

י

נ

ה

ש

י

ס

נ

ז

ב

ש

מ

ז

ד

ש

י

נ

ש

א

ס

נ

ס

ק

ט

ו

ק

מ

נ

ו

ק

י

צ

נ

ש

ג

ב

פ

ו

ב

ו

ו

נ

ו

י

ו

נ

ס

מ

ע

ו

א

ר

י

ק

א

מ

מ

ק

א

ק

ש

מ

ה

ש

י

ח

מ

ס

ז

ו

ש

ג

ר

צ

ח

ב

ו

ו

ס

ב

מ

ב

ו

ר

ש

ק

א

נ

ת

פ

ד

ל

ו

ס

ב

ר

י

נ

נ

פ

ע

ת

י

ל

ו

כ

ש

א

ב

ק

ג

ח

פ

ו

ג

ע

ת

ו

ת

ש

ע

ל

ה

ע

צ

י

ד

א

ת

א

ג

ו

ז

ק

ש

י

ו

ר

מ

צ

ע

ר

פ

ו

א

 

 

לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה.

המילים יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

 

שסק

ערמונים

זיתים (כבוש)

אבוקדו

שקדים

פיסטוק חלבי

חבושים בדבש

אגוז קוקוס

תאנה

פר'(פרות) עץ מר'(מרוסקים)

חרובים

אגוז קשיו

תות שעל העץ

פר'(פרות) מב'(מבושלים)

לימון

אגס

תמרים

צמוקים

משמש

אנונה

תפוז

קוקוס

מנגו

אפרסמון

תפוח עץ

קלמנטינה

מנדרינה

אפרסק

 

קשיו

מרציפן שקדים

אשכולית

 

רמון

סברס

גויבה

 

שזיף

ענבים

דובדבנים